2016 Construction Week Power 100

Rank image Name
97 Stephan Frantzen Stephan Frantzen
47 Richard Beard Richard Beard
88 Jamil Jadallah Jamil Jadallah
55 Abdallah Yabroudi Abdallah Yabroudi
56 Antoine Najjar Antoine Najjar
94 Benoy Kurien Benoy Kurien
44 Dr Hamed Al Dhahab Dr Hamed Al Dhahab
68 James Wilson James Wilson
60 Bob Hope Bob Hope
49 Abdul R S Al Ghurair Abdul R S Al Ghurair
14 Ali Rashid Lootah Ali Rashid Lootah
75 Dr Kassem Rahal Dr Kassem Rahal
65 Donna Sultan Donna Sultan
98 Ralf Steinhauer Ralf Steinhauer
76 Hamish Tyrwhitt Hamish Tyrwhitt
12 David Barwell David Barwell
80 Saeed H Al Tayer Saeed H Al Tayer
84 Masood Raza Masood Raza
51 Ravi Pillai Ravi Pillai
81 Alan McCready Alan McCready
89 Simon Karam Simon Karam
87 Zaal Mohammad Zaal Zaal Mohammad Zaal
7 Bakr Bin Laden Bakr Bin Laden
71 Burak Kizilhan Burak Kizilhan
58 Mark Andrews Mark Andrews
22 Pierre Sironval Pierre Sironval
34 Luay Khoury Luay Khoury
96 David James Lessard David James Lessard
18 Tom Bower Tom Bower
53 Ayman Hariri Ayman Hariri
100 Ivar Krasinski Ivar Krasinski
70 Ahmed M Alhatti Ahmed M Alhatti
20 Simon Moon Simon Moon
61 HE Ali Al Mansoori HE Ali Al Mansoori
35 Derek Lewis Derek Lewis
83 Dr Najib Khatib Dr Najib Khatib
4 Ghassan Merehbi Ghassan Merehbi
1 Yu Tao Yu Tao
39 Abdulrahman Al-Marouf Abdulrahman Al-Marouf
15 Osama Bishai Osama Bishai
25 David Welch David Welch
46 John Ferguson John Ferguson
50 Joseph Daher Joseph Daher
67 Vedat Koca Vedat Koca
31 HE Abdulla Al Habbai HE Abdulla Al Habbai
99 Issam Khoury Issam Khoury
3 Khaled Musaed El Seif Khaled Musaed El Seif
30 Mohammed Al Rais Mohammed Al Rais
42 Andrew Elias Andrew Elias
17 Stephen Flint Stephen Flint
85 Yahya Jan Yahya Jan
21 Gary Adams Gary Adams
78 M Vasanth Kumar M Vasanth Kumar
82 Oliver Plunkett Oliver Plunkett
69 Rizwan Sajan Rizwan Sajan
8 Raja Hani Ghanma Raja Hani Ghanma
59 Brian Johnson Brian Johnson
86 Muhammad Sultan Al Salmy Muhammad Sultan Al Salmy
2 Kez Taylor Kez Taylor
48 Ahmad K Al Marri Ahmad K Al Marri
36 Imad Gholmieh Imad Gholmieh
26 William Haddad William Haddad
41 SN Subrahmanyan SN Subrahmanyan
13 Talal Al Dhiyebi Talal Al Dhiyebi
16 Sheikh Ali Bin Hamad Al Thani Sheikh Ali Bin Hamad Al Thani
5 Samer Khoury Samer Khoury
54 Sheikh Mohammed A Al Fouzan Sheikh Mohammed A Al Fouzan
93 Steve Lever Steve Lever
29 Fakher Al Shawaf Fakher Al Shawaf
92 Ahmed M Osman Ahmed M Osman
95 Rajesh Kumar Rajesh Kumar
64 Chris Preece Chris Preece
77 Nabil Al Khaja Nabil Al Khaja
6 Mohammed Alabbar Mohammed Alabbar
74 Campbell Gray Campbell Gray
52 Ibrahim Jaidah Ibrahim Jaidah
66 Mohammed Al Khadar Mohammed Al Khadar
40 Devaki Khimji Devaki Khimji
43 Mohamed Al Kubaisi Mohamed Al Kubaisi
45 Yousef Al Shelash Yousef Al Shelash
38 Fawwaz Al-Khodari Fawwaz Al-Khodari
11 Ali Al-Khalifa Ali Al-Khalifa
10 Emad Azmy Emad Azmy
90 Daousser Chennoufi Daousser Chennoufi
79 Neil Reynolds Neil Reynolds
57 Riyadh Al Saleh Riyadh Al Saleh
19 Patrick McKinney Patrick McKinney
91 Mohandass Saini Mohandass Saini
28 Ahmad Abdelrazaq Ahmad Abdelrazaq
23 Khaldoun Tabari Khaldoun Tabari
24 Ziad El Chaar Ziad El Chaar
33 Moafaq Al Gaddah Moafaq Al Gaddah
9 Dr Eng Sani Sener Dr Eng Sani Sener
62 Thomas Stiegler Thomas Stiegler
73 Rahail Aslam Rahail Aslam
32 José Antonio López-Monís José Antonio López-Monís
72 Abie Musa Abie Musa
37 PNC Menon PNC Menon
63 Sachin Kerur Sachin Kerur
27 Dr Jawaharlal Gangaramani Dr Jawaharlal Gangaramani
Most Popular Articles
Advertising | بالعربية